placeholderImageplayerBotImage

Shyamambaram

Vishnu Reaches to See Shyama

E 9

16 Feb 2023

TV Shows

U

22m

Drama

Share

Watchlist

Audio Languages:Malayalam

Jagannathan tells Shyama’s family about Vishnu. Nakshatra praises Aishwarya and takes her into confidence. Vishnu comes to see Shyama. Nakshatra decides to woo Akhil’s family.

Cast:

Akhil

Rahul Ramachandran

Shyama

Haritha Nair

Vasundara

Reshmi Boban

Arundathidevi

Rhea George

Vismaya

Shilpa Das

Arundathi Warns Shyama

Watch

Share

Arundhati Takes Shyama to a Show

Watch

Share

Vasundhara Belittles Shyama

Watch

Share

Shyama Helps Akhil

Watch

Share

Shyama Tells Devika about Akhil

Watch

Share

Maya’s Vow

Watch

Share

Maya Hires Nakshatra

Watch

Share

Arundhati Questions Shyama

Watch

Share

Vishnu Reaches to See Shyama

Watch

Share

Shyama Reaches Jagannathan’s House

Watch

Share

clp