Lagira Zhala Jee

Lagira Zhala Jee - Episode 1 - May 1, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 2 - May 2, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 3 - May 3, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 4 - May 4, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 5 - May 5, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 6 - May 6, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 7 - May 7, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 8 - May 8, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 9 - May 9, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 10 - May 10, 2017 - Full Episode

Watch

Share

Spoilers

Lagira Zhala Jee - Episode 377 - July 5, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 377 - July 5, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 377 - July 5, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 378 - July 6, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 378 - July 6, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 378 - July 6, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 379 - July 7, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 379 - July 7, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 379 - July 7, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 380 - July 9, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 380 - July 9, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 380 - July 9, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 381 - July 10, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 381 - July 10, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 381 - July 10, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 383 - July 12, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 383 - July 12, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 383 - July 12, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 382 - July 11, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 382 - July 11, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 382 - July 11, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 384 - July 13, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 384 - July 13, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 384 - July 13, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 385 - July 14, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 385 - July 14, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 385 - July 14, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 386 - July 16, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 386 - July 16, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 386 - July 16, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode  475 - October 25,2018 - Next Episode Spoiler

Lagira Zhala Jee - Episode 475 - October 25,2018 - Next Episode Spoiler

Lagira Zhala Jee - Episode 475 - October 25,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 387 - July 17, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 387 - July 17, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 387 - July 17, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 388 - July 18, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 388 - July 18, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 388 - July 18, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 389 - July 19, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 389 - July 19, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 389 - July 19, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 390 - July 20, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 390 - July 20, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 390 - July 20, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 391 - July 21, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 391 - July 21, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 391 - July 21, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 392 - July 23, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 392 - July 23, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 392 - July 23, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 393 - July 23, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 393 - July 23, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 393 - July 23, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 394 - July 24, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 394 - July 24, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 394 - July 24, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 395 - July 25, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 395 - July 25, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 395 - July 25, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 396 - July 26, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 396 - July 26, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 396 - July 26, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 397 - July 27, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 397 - July 27, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 397 - July 27, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 398 - July 28, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 398 - July 28, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 398 - July 28, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 399 - July 30, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 399 - July 30, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 399 - July 30, 2018 - Preview

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Episode 400 - July 31, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 400 - July 31, 2018 - Preview

Lagira Zhala Jee - Episode 400 - July 31, 2018 - Preview

Watch

Share

Episode in 5 mins

Ajya's Immense Care for Shitli - 2nd July to 7th July - Lagira Zhala Jee 8th July 2018 Webisode

Ajya's Immense Care for Shitli - 2nd July to 7th July - Lagira Zhala Jee

Ajya's Immense Care for Shitli - 2nd July to 7th July - Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi 19th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi 20th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi 21st June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi 22nd June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi 23rd June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 23, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi 25th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi 26th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi 27th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi 28th June 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi 3rd July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 3, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi 4th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi 5th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi 6th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 6, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi 7th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 7, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi 9th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Marathi 10th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi 11th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi 12th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Ajya Wipes Shitli’s Tears - 9th July to 14th July - Lagira Zhala Jee 15th July 2018 Webisode

Ajya Wipes Shitli’s Tears - 9th July to 14th July - Lagira Zhala Jee

Ajya Wipes Shitli’s Tears - 9th July to 14th July - Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi 13th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi 14th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 14, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi 16th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi 17th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Marathi 18th July 2018 Webisode

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee (Marathi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Marathi

Watch

Share

Best Scenes

Sheetal and Ajinkya Play Holi | Lagira Jhala Ji

Sheetal and Ajinkya Play Holi | Lagira Jhala Ji

Sheetal and Ajinkya Play Holi | Lagira Jhala Ji

Watch

Share

Everyone Smears Sheetal with Colour | Lagira Jhala Ji

Everyone Smears Sheetal with Colour | Lagira Jhala Ji

Everyone Smears Sheetal with Colour | Lagira Jhala Ji

Watch

Share

Lagira Zhala Jee | Title Track

Lagira Zhala Jee | Title Track

Lagira Zhala Jee | Title Track

Watch

Share

Sheetal's ceremony

Sheetal's ceremony

Sheetal's ceremony

Watch

Share

Sheetal starts her army training

Sheetal starts her army training

Sheetal starts her army training

Watch

Share

Sheetal returns to her family

Sheetal returns to her family

Sheetal returns to her family

Watch

Share

Ajinkya gets shocked by Sheetal's accurate shot

Ajinkya gets shocked by Sheetal's accurate shot

Ajinkya gets shocked by Sheetal's accurate shot

Watch

Share

Ajinkya returns to his village

Ajinkya returns to his village

Ajinkya returns to his village

Watch

Share

Sheetal's preparations

Sheetal's preparations

Sheetal's preparations

Watch

Share

Sheetal gets ready to go back

Sheetal gets ready to go back

Sheetal gets ready to go back

Watch

Share

Sheetal slaps Bhaiya

Sheetal slaps Bhaiya

Sheetal slaps Bhaiya

Watch

Share

Ajinkya comes back

Ajinkya comes back

Ajinkya comes back

Watch

Share

Sheetal's family feels overwhelmed

Sheetal's family feels overwhelmed

Sheetal's family feels overwhelmed

Watch

Share

Sheetal likes to fire the gun

Sheetal likes to fire the gun

Sheetal likes to fire the gun

Watch

Share

Monsoon Mashup

Monsoon Mashup

Monsoon Mashup

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Monsoon special song

Lagira Zhala Jee - Monsoon special song

Lagira Zhala Jee - Monsoon special song

Watch

Share

Sheetal's decision to join the army

Sheetal's decision to join the army

Sheetal's decision to join the army

Watch

Share

Lagira Zhala Jee - Republic Day's Special Episode - Promo

Lagira Zhala Jee - Republic Day's Special Episode - Promo

Lagira Zhala Jee - Republic Day's Special Episode - Promo

Watch

Share

Pushpa feels dejected - Lagira zha Jee Highlights

Pushpa feels dejected - Lagira zha Jee Highlights

Pushpa feels dejected - Lagira zha Jee Highlights

Watch

Share

Sheetal and Ajinkya Spend Quality Time | Lagira Zhala Jee

Sheetal and Ajinkya Spend Quality Time | Lagira Zhala Jee

Sheetal and Ajinkya Spend Quality Time | Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Sheetal and Ajinkya's Honeymoon Special

Sheetal and Ajinkya's Honeymoon Special

Sheetal and Ajinkya's Honeymoon Special

Watch

Share

Honeymoon Album of Ajinkya and Sheetal - Exclusive

Honeymoon Album of Ajinkya and Sheetal - Exclusive

Honeymoon Album of Ajinkya and Sheetal - Exclusive

Watch

Share

Ajya Is In Deep Thought | Lagira Zhala Jee

Ajya Is In Deep Thought | Lagira Zhala Jee

Ajya Is In Deep Thought | Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Lagira Zhala Jee Sunday Special Scene(Marathi) | July 22, 2018 | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee Sunday Special Scene(Marathi) | July 22, 2018 | Zee Marathi

Lagira Zhala Jee Sunday Special Scene(Marathi) | July 22, 2018 | Zee Marathi

Watch

Share

Bhayyaji's Evil Plan | Lagira Zhala Jee

Bhayyaji's Evil Plan | Lagira Zhala Jee

Bhayyaji's Evil Plan | Lagira Zhala Jee

Watch

Share

Promos

Lagira Zhala Jee | Promo

Lagira Zhala Jee | Promo

Lagira Zhala Jee | Promo

Watch

Share

A colorful story of patriotism and love | Lagira Zhala Jee | Promo

A colorful story of patriotism and love | Lagira Zhala Jee | Promo

A colorful story of patriotism and love | Lagira Zhala Jee | Promo

Watch

Share

Desi Wife Sheetal| Dil Se Desi | Independence Day special

Desi Wife Sheetal| Dil Se Desi | Independence Day special

Desi Wife Sheetal| Dil Se Desi | Independence Day special

Watch

Share

Mazhi Tuzhi Reshimgaath TV Show

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Watch

Share

Man Udu Udu Zhala TV Show

Man Udu Udu Zhala

Man Udu Udu Zhala

Watch

Share

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla TV Show

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Watch

Share

Man Zhala Bajind TV Show

Man Zhala Bajind

Man Zhala Bajind

Watch

Share

Swarajyarakshak Sambhaji TV Show

Swarajyarakshak Sambhaji

Swarajyarakshak Sambhaji

Watch

Share

Phulpakhru TV Show

Phulpakhru

Phulpakhru

Watch

Share

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa TV Show

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Watch

Share

Ratris Khel Chale 3 TV Show

Ratris Khel Chale 3

Ratris Khel Chale 3

Watch

Share

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi TV Show

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Watch

Share

Dil Dosti Duniyadaari TV Show

Dil Dosti Duniyadaari

Dil Dosti Duniyadaari

Watch

Share

Tujhyat Jeev Rangala TV Show

Tujhyat Jeev Rangala

Tujhyat Jeev Rangala

Watch

Share

Devmanus TV Show

Devmanus

Devmanus

Watch

Share

Julun Yeti Reshimgaathi TV Show

Julun Yeti Reshimgaathi

Julun Yeti Reshimgaathi

Watch

Share

Ratris Khel Chale 2 TV Show

Ratris Khel Chale 2

Ratris Khel Chale 2

Watch

Share

Majha Hoshil Na TV Show

Majha Hoshil Na

Majha Hoshil Na

Watch

Share

Agga Bai Sasubai TV Show

Agga Bai Sasubai

Agga Bai Sasubai

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko TV Show

Mazhya Navryachi Bayko

Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Aggabai Sunbai TV Show

Aggabai Sunbai

Aggabai Sunbai

Watch

Share

Pahile Na Me Tula TV Show

Pahile Na Me Tula

Pahile Na Me Tula

Watch

Share

Jai Malhar TV Show

Jai Malhar

Jai Malhar

Watch

Share

Ka Re Durava TV Show

Ka Re Durava

Ka Re Durava

Watch

Share

Ratris Khel Chale TV Show

Ratris Khel Chale

Ratris Khel Chale

Watch

Share

Sara Kahi Tichyasathi TV Show

Sara Kahi Tichyasathi

Sara Kahi Tichyasathi

Watch

Share

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha TV Show

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha

Jai Bhim - Eka Mahanayakachi Gatha

Watch

Share

Mazhi Tuzhi Reshimgaath TV Show

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Mazhi Tuzhi Reshimgaath

Watch

Share

Man Udu Udu Zhala TV Show

Man Udu Udu Zhala

Man Udu Udu Zhala

Watch

Share

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla TV Show

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Yeu Kashi Tashi Me Nandayla

Watch

Share

Man Zhala Bajind TV Show

Man Zhala Bajind

Man Zhala Bajind

Watch

Share

Phulpakhru TV Show

Phulpakhru

Phulpakhru

Watch

Share

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa TV Show

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Tujhya Majhya Sansarala Ani Kaay Hawa

Watch

Share

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi TV Show

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Honaar Soon Mee Hyaa Gharchi

Watch

Share

Tujhyat Jeev Rangala TV Show

Tujhyat Jeev Rangala

Tujhyat Jeev Rangala

Watch

Share

Julun Yeti Reshimgaathi TV Show

Julun Yeti Reshimgaathi

Julun Yeti Reshimgaathi

Watch

Share

Majha Hoshil Na TV Show

Majha Hoshil Na

Majha Hoshil Na

Watch

Share

Agga Bai Sasubai TV Show

Agga Bai Sasubai

Agga Bai Sasubai

Watch

Share

Mazhya Navryachi Bayko TV Show

Mazhya Navryachi Bayko

Mazhya Navryachi Bayko

Watch

Share

Aggabai Sunbai TV Show

Aggabai Sunbai

Aggabai Sunbai

Watch

Share

Pahile Na Me Tula TV Show

Pahile Na Me Tula

Pahile Na Me Tula

Watch

Share

Ka Re Durava TV Show

Ka Re Durava

Ka Re Durava

Watch

Share

36 Guni Jodi TV Show

36 Guni Jodi

36 Guni Jodi

Watch

Share

Hrudayee Preet Jagate TV Show

Hrudayee Preet Jagate

Hrudayee Preet Jagate

Watch

Share

Tu Tevha Tashi TV Show

Tu Tevha Tashi

Tu Tevha Tashi

Watch

Share

Lagira Zhala Jee Stories

Karbhari Laybhari Promo: A Dreamy Love Story Is About To Unravel!

Karbhari Laybhari Promo: A Dreamy Love Story Is About To Unravel!

Karbhari Laybhari Promo: A Dreamy Love Story Is About To Unravel!

Watch

Share

Isha Keskar, Shreya Bugde, Gayatri Datar: 6 Actresses Who Can Speak With Their Eyes

Isha Keskar, Shreya Bugde, Gayatri Datar: 6 Actresses Who Can Speak With Their Eyes

Isha Keskar, Shreya Bugde, Gayatri Datar: 6 Actresses Who Can Speak With Their Eyes

Watch

Share

Amol Kolhe, Nitish Chavan Offer Condolences To CRPF Jawan Martyred In Pulwama

Amol Kolhe, Nitish Chavan Offer Condolences To CRPF Jawan Martyred In Pulwama

Amol Kolhe, Nitish Chavan Offer Condolences To CRPF Jawan Martyred In Pulwama

Watch

Share

Here’s What Lagira Zhala Jee’s Shivani Baokar And Nitish Chavan Are Up To Post The Show

Here’s What Lagira Zhala Jee’s Shivani Baokar And Nitish Chavan Are Up To Post The Show

Here’s What Lagira Zhala Jee’s Shivani Baokar And Nitish Chavan Are Up To Post The Show

Watch

Share

Amruta, Gautami, Shreya, Sarita Or Shivani – Who Looks The Best In A Shimmery Dress? Vote!

Amruta, Gautami, Shreya, Sarita Or Shivani – Who Looks The Best In A Shimmery Dress? Vote!

Amruta, Gautami, Shreya, Sarita Or Shivani – Who Looks The Best In A Shimmery Dress? Vote!

Watch

Share

#FieryFriday: 5 Pics Of Shivani Baokar That Will Show You Her Bold And Sultry Side

#FieryFriday: 5 Pics Of Shivani Baokar That Will Show You Her Bold And Sultry Side

#FieryFriday: 5 Pics Of Shivani Baokar That Will Show You Her Bold And Sultry Side

Watch

Share

Happy Birthday Shivani Baokar! Here Are 5 Lesser-Known Facts About The Actress

Happy Birthday Shivani Baokar! Here Are 5 Lesser-Known Facts About The Actress

Happy Birthday Shivani Baokar! Here Are 5 Lesser-Known Facts About The Actress

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 10 February 2020 Written Update: Pooja Is Pregnant

Yaaradi Nee Mohini 10 February 2020 Written Update: Pooja Is Pregnant

Yaaradi Nee Mohini 10 February 2020 Written Update: Pooja Is Pregnant

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 8 February 2020 Written Update: Neelambari Tries To Put Vennila Down

Yaaradi Nee Mohini 8 February 2020 Written Update: Neelambari Tries To Put Vennila Down

Yaaradi Nee Mohini 8 February 2020 Written Update: Neelambari Tries To Put Vennila Down

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 7 February 2020 Written Update: Simran And Karthi Confess Their Love

Yaaradi Nee Mohini 7 February 2020 Written Update: Simran And Karthi Confess Their Love

Yaaradi Nee Mohini 7 February 2020 Written Update: Simran And Karthi Confess Their Love

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 6 February 2020 Preview: Muthurasan Refuses To Eat Food For Vennila?

Yaaradi Nee Mohini 6 February 2020 Preview: Muthurasan Refuses To Eat Food For Vennila?

Yaaradi Nee Mohini 6 February 2020 Preview: Muthurasan Refuses To Eat Food For Vennila?

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 5 February 2020 Preview: Vennila Or Neelambari – Who Will Get The Award

Yaaradi Nee Mohini 5 February 2020 Preview: Vennila Or Neelambari – Who Will Get The Award

Yaaradi Nee Mohini 5 February 2020 Preview: Vennila Or Neelambari – Who Will Get The Award

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 4 February 2020 Preview: Muthurasan To Participate In An Event?

Yaaradi Nee Mohini 4 February 2020 Preview: Muthurasan To Participate In An Event?

Yaaradi Nee Mohini 4 February 2020 Preview: Muthurasan To Participate In An Event?

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 3 February 2020 Preview: Muthurasan Makes Vennila Blush?

Yaaradi Nee Mohini 3 February 2020 Preview: Muthurasan Makes Vennila Blush?

Yaaradi Nee Mohini 3 February 2020 Preview: Muthurasan Makes Vennila Blush?

Watch

Share

Yaaradi Nee Mohini 1 February 2020 Preview: Pooja Tells Vennila To Argue With Neelambari

Yaaradi Nee Mohini 1 February 2020 Preview: Pooja Tells Vennila To Argue With Neelambari

Yaaradi Nee Mohini 1 February 2020 Preview: Pooja Tells Vennila To Argue With Neelambari

Watch

Share

Details About Lagira Zhala Jee Show :

Show Released Date
1 May 2017
Total Episodes
682
Audio Langauges
  • Marathi
Genres
Drama
Romance