placeholderImageplayerBotImage

Jodha Akbar

Episode 9 - Jodha Akbar

E 9

28 Jun 2013

TV Shows

U

20m

Drama

Share

Watchlist

Audio Languages:Hindi

Subtitles:English

Jodha saves Abdul. Further, Jalal reaches the 'Shahi Karagar'. When Bairam penalises Zahir by blinding him, Anga warns him against killing Jalal's loyal followers.

Cast:

Jalaluddin Mohammad Akbar

Rajat Tokas

Jodha Bai

Paridhi Sharma

Ruqaiya Sultan Begum

Lavina Tandon

Maham Anga

Ashwini Kalsekar

Salima Sultan Begum

Manisha Yadav

Anarkali

Heena Parmar

Hamida Banu Begum

Chhaya Phadkar

Nuruddin Mohammad Salim Jahangir

Ravi Bhatia

Creators:

Director

Santram Varma, Ranjan Singh, Vicky Chauhan

Episode 1 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 2 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 3 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 4 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 5 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 6 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 7 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 8 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 9 - Jodha Akbar

Watch

Share

Episode 10 - Jodha Akbar

Watch

Share