07 Jun 2021 • Episode 310 : Mangesh Thanks Bhim

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar
U
20m
:
:

Mangesh thanks Bhim for helping him. To celebrate Bhim’s victory, Rani invites him over for a meal. Meanwhile, to teach Mangesh a lesson, Sarvagya Maharaj summons Mangesh’s brother, Mahesh.

Details About Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar Show :

Release Date
7 Jun 2021
Genres
  • Drama
Audio Languages:
  • Hindi
Cast
  • Atharva
  • Narayani Mahesh Varne
  • Jagannath Nivangune
  • Sneha Salvi Mehta
  • Falguni Dave
Director
  • Vinod Manikrao