placeholderImageplayerBotImage

Dance Karnataka Dance Season 7

Ganeshotsava' Celebration at Chitradurga

E 41

16 Sep 2023

TV Shows

U

56m

Reality

Share

Watchlist

Audio Languages:Kannada

The Barjari Bachelors' and Dance Karnataka Dance S7's teams reach Chitradurga to celebrate 'Ganeshotsava'. The teams entertain everyone as they enjoy a sack race and cow-dung cake-making tasks.

Cast:

Host

Anushree

Mahaguru

Shivaraj Kumar

Judge

Chinni Prakash

Judge

Rakshita

Judge

Arjun Janya