Aap Ke Aa Jane Se

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 148 - August 21, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 151 - August 24, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 152 - August 27, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 153 - August 28, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 154 - August 29, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 155 - August 30, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 156 - August 31, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 157 - September 3, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 158 - September 4, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 159 - September 5, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 1 - January 15, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 2 - January 16, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 3 - January 17, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 4 - January 18, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 5 - January 19, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 6 - January 22, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 7 - January 23, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 8 - January 24, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 9 - January 25, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 10 - January 26, 2018 - Full Episode

Watch

Share

Next Episode Spoilers

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 152 - August 23,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 152 - August 23,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 152 - August 23,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 153 - August 24,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 153 - August 24,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 153 - August 24,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 157 - August 30,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 157 - August 30,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 157 - August 30,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 161 - September 5,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 161 - September 5,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 161 - September 5,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 166 - September 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 166 - September 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 166 - September 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 167 - September 12, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 167 - September 12, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 167 - September 12, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 170 - September 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 170 - September 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 170 - September 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 172 - September 20,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 172 - September 20,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 172 - September 20,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 174 - September 24, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 174 - September 24, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 174 - September 24, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 175 - September 25, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 175 - September 25, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 175 - September 25, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 177 - September 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 177 - September 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 177 - September 27, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 178 - September 28, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 178 - September 28, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 178 - September 28, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 179 - October 1,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 179 - October 1,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 179 - October 1,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 182 - October 4,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 182 - October 4,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 182 - October 4,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 183 - October 5, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 183 - October 5, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 183 - October 5, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 184 - October 8, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 184 - October 8, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 184 - October 8, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 185 - October 9, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 185 - October 9, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 185 - October 9, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 186 - October 10, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 186 - October 10, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 186 - October 10, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 187 - October 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 187 - October 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 187 - October 11, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 188 - October 12,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 188 - October 12,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 188 - October 12,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 190 - October 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 190 - October 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 190 - October 16, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 191 - October 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 191 - October 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 191 - October 17, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 192 - October 18, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 192 - October 18, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 192 - October 18, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 193 - October 19, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 193 - October 19, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 193 - October 19, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 194 - October 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 194 - October 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 194 - October 20, 2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 118 - July 6, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 118 - July 6, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 118 - July 6, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 119 - July 9, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 119 - July 9, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 119 - July 9, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 123 - July 13, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 123 - July 13, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 123 - July 13, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 124 - July 16, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 124 - July 16, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 124 - July 16, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 125 - July 17, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 125 - July 17, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 125 - July 17, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 126 - July 18, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 126 - July 18, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 126 - July 18, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 127 - July 19, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 127 - July 19, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 127 - July 19, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 128 - July 20, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 128 - July 20, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 128 - July 20, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 130 - July 24, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 130 - July 24, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 130 - July 24, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 132 - July 26, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 132 - July 26, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 132 - July 26, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 133 - July 27, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 133 - July 27, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 133 - July 27, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 134 - July 30, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 134 - July 30, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 134 - July 30, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 135 - July 31, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 135 - July 31, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 135 - July 31, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 136 - August 1, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 136 - August 1, 2018 - Preview

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 136 - August 1, 2018 - Preview

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 138 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 138 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 138 - August 3,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 139 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 139 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 139 - August 6,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 141 - August 8,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 141 - August 8,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 141 - August 8,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 142 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 142 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 142 - August 9,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 143 - August 10,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 143 - August 10,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 143 - August 10,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 144 - August 13,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 144 - August 13,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 144 - August 13,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 147 - August 16,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 147 - August 16,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 147 - August 16,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 150 - August 21,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 150 - August 21,2018 - Next Episode Spoiler

Aap Ke Aa Jane Se - Episode 150 - August 21,2018 - Next Episode Spoiler

Watch

Share

Episode in 5 mins

Vedika Kidnaps Ved - 17th September to 21st September 2018 - Aap Ke Aa Jane Se 22nd September 2018 Webisode

Vedika Kidnaps Ved - 17th September to 21st September 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika Kidnaps Ved - 17th September to 21st September 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika is Happy as Aarya Returns - 20 August to 24th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se 24th August 2018 Webisode

Vedika is Happy as Aarya Returns - 20 August to 24th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se

Vedika is Happy as Aarya Returns - 20 August to 24th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 23, 2018 - Webisode - Zee Tv 23rd August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 23, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 23, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 24, 2018 - Webisode - Zee Tv 24th August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 24, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 24, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 27, 2018 - Webisode - Zee Tv 27th August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 27, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 27, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 28, 2018 - Webisode - Zee Tv 28th August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 28, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 28, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 29, 2018 - Webisode - Zee Tv 29th August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 29, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 29, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 30, 2018 - Webisode - Zee Tv 30th August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 30, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 30, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Vedika Kidnapped by Puneesh - 27 August to 31th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se 31st August 2018 Webisode

Vedika Kidnapped by Puneesh - 27 August to 31th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se

Vedika Kidnapped by Puneesh - 27 August to 31th August 2018 - Aap Ke Aajaane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 31, 2018 - Webisode - Zee Tv 31st August 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 31, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - August 31, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 03, 2018 - Webisode - Zee Tv 3rd September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 03, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 03, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 04, 2018 - Webisode - Zee Tv 4th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 04, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 04, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 05, 2018 - Webisode - Zee Tv 5th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 05, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 05, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 06, 2018 - Webisode - Zee Tv 6th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 06, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 06, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 07, 2018 - Webisode - Zee Tv 7th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 07, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 07, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Vedika Fell off the Stairs - 3rd September to 7th September 2018- Aap Ke Aajaane Se 8th September 2018 Webisode

Vedika Fell off the Stairs - 3rd September to 7th September 2018- Aap Ke Aajaane Se

Vedika Fell off the Stairs - 3rd September to 7th September 2018- Aap Ke Aajaane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 08, 2018 - Webisode - Zee Tv 8th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 08, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 08, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 10, 2018 - Webisode - Zee Tv 10th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 10, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 10, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 11, 2018 - Webisode - Zee Tv 11th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 11, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 11, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 12, 2018 - Webisode - Zee Tv 12th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 12, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 12, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 13, 2018 - Webisode - Zee Tv 13th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 13, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 13, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 14, 2018 - Webisode - Zee Tv 14th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 14, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 14, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Vedika is Dead - 10th September to 14th September 2018- Aap Ke Aajaane Se 15th September 2018 Webisode

Vedika is Dead - 10th September to 14th September 2018- Aap Ke Aajaane Se

Vedika is Dead - 10th September to 14th September 2018- Aap Ke Aajaane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 18, 2018 - Webisode - Zee Tv 18th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 18, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 18, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 19, 2018 - Webisode - Zee Tv 19th September 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 19, 2018 - Webisode - Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) - September 19, 2018 - Webisode - Zee Tv

Watch

Share

Sahil Proposes Vedika – 2nd July to 6th July 2018 – Aap Ke Aa Jane Se 8th July 2018 Webisode

Sahil Proposes Vedika – 2nd July to 6th July 2018 – Aap Ke Aa Jane Se

Sahil Proposes Vedika – 2nd July to 6th July 2018 – Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Tv 19th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 19, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Tv 20th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 20, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Tv 21st June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 21, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Tv 22nd June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 22, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Tv 25th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 25, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Tv 26th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 26, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Tv 27th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 27, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Tv 28th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 28, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 29, 2018 | Webisode | Zee Tv 29th June 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 29, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | June 29, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Tv 4th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 4, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Tv 5th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 5, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | Zee Tv 6th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 06, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Tv 9th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 9, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Tv 10th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 10, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Tv 11th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 11, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Tv 12th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 12, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aarya blames Vedika for Shahil’s bad condition - 9th July to 13th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se 14th July 2018 Webisode

Aarya blames Vedika for Shahil’s bad condition - 9th July to 13th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Aarya blames Vedika for Shahil’s bad condition - 9th July to 13th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Tv 13th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 13, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Tv 16th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 16, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Tv 17th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 17, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Tv 18th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 18, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | Zee Tv 19th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 19, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Vedika suspects Sahil - 16th July to 20th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se 20th July 2018 Webisode

Vedika suspects Sahil - 16th July to 20th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika suspects Sahil - 16th July to 20th July 2018 - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | Zee Tv 20th July 2018 Webisode

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | Zee Tv

Aap Ke Aa Jane Se (Hindi) | July 20, 2018 | Webisode | Zee Tv

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se Trending Scenes

Vedika tells Sahil to leave the house - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika tells Sahil to leave the house - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika tells Sahil to leave the house - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Sahil and Vedika unite - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil and Vedika unite - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil and Vedika unite - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika stops Sahil and Avantika's wedding - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika stops Sahil and Avantika's wedding - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika stops Sahil and Avantika's wedding - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Arya prepares Vedika for an interview - Aap Ke Aa Jane Se

Arya prepares Vedika for an interview - Aap Ke Aa Jane Se

Arya prepares Vedika for an interview - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika lays bare Avantika's schemes - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika lays bare Avantika's schemes - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika lays bare Avantika's schemes - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika decides to part ways with Sahil - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika decides to part ways with Sahil - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika decides to part ways with Sahil - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Arya’s decision - Aap Ke Aa Jane Se

Arya’s decision - Aap Ke Aa Jane Se

Arya’s decision - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika burns Tanuj alive - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika burns Tanuj alive - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika burns Tanuj alive - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Sahil expresses his feelings through radio - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil expresses his feelings through radio - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil expresses his feelings through radio - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika accuses Pankti - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika accuses Pankti - Aap Ke Aa Jane Se

Vedika accuses Pankti - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Sahil's mother puts forth a condition - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil's mother puts forth a condition - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil's mother puts forth a condition - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Sahil Dances on Holi | Aap Ke Aajane Se

Sahil Dances on Holi | Aap Ke Aajane Se

Sahil Dances on Holi | Aap Ke Aajane Se

Watch

Share

Sahil and Vedika Celebrate Holi | Aap Ke Aajane Se

Sahil and Vedika Celebrate Holi | Aap Ke Aajane Se

Sahil and Vedika Celebrate Holi | Aap Ke Aajane Se

Watch

Share

Sahil proposes marriage to Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil proposes marriage to Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil proposes marriage to Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Badi Amma tries to humiliate Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Badi Amma tries to humiliate Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Badi Amma tries to humiliate Vedika - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Sahil and Vedika relive their previous birth - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil and Vedika relive their previous birth - Aap Ke Aa Jane Se

Sahil and Vedika relive their previous birth - Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika Kidnapped by Puneesh - Aap Ke Aa Jane Se highlights

Vedika Kidnapped by Puneesh - Aap Ke Aa Jane Se highlights

Vedika Kidnapped by Puneesh - Aap Ke Aa Jane Se highlights

Watch

Share

Will Vedika Introduce Sadika to Sahil? – Aapke Aa Jane Se Highlights

Will Vedika Introduce Sadika to Sahil? – Aapke Aa Jane Se Highlights

Will Vedika Introduce Sadika to Sahil? – Aapke Aa Jane Se Highlights

Watch

Share

Drunk Sahil Gets Emotional - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Drunk Sahil Gets Emotional - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Drunk Sahil Gets Emotional - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Vedika Calls Sahil – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Calls Sahil – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Calls Sahil – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Vedika is Happy as Aarya Returns- Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Vedika is Happy as Aarya Returns- Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Vedika is Happy as Aarya Returns- Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Watch

Share

Vedika Thanks Maya – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Thanks Maya – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Thanks Maya – Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Has Vedika kidnapped Ved? - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Has Vedika kidnapped Ved? - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Has Vedika kidnapped Ved? - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Vedika Nominates Sahil as Aarya’s Guardian - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Nominates Sahil as Aarya’s Guardian - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Vedika Nominates Sahil as Aarya’s Guardian - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Deepak Meets Sadika – Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Deepak Meets Sadika – Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Deepak Meets Sadika – Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Watch

Share

Vedika saves Sahil's life | Aap Ke Aa Jane Se

Vedika saves Sahil's life | Aap Ke Aa Jane Se

Vedika saves Sahil's life | Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Vedika lies Sahil about her pregnancy | Aap Ke Aa Jane Se

Vedika lies Sahil about her pregnancy | Aap Ke Aa Jane Se

Vedika lies Sahil about her pregnancy | Aap Ke Aa Jane Se

Watch

Share

Nidhi confesses that she planned to burn Shruti to death | Aap Ke Aa Jaane se

Nidhi confesses that she planned to burn Shruti to death | Aap Ke Aa Jaane se

Nidhi confesses that she planned to burn Shruti to death | Aap Ke Aa Jaane se

Watch

Share

Vedika faints Sahil comes to support- Aap ke aa jaane se Highlights

Vedika faints Sahil comes to support- Aap ke aa jaane se Highlights

Vedika faints Sahil comes to support- Aap ke aa jaane se Highlights

Watch

Share

Vedika Leaves The House Forever - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Vedika Leaves The House Forever - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Vedika Leaves The House Forever - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Watch

Share

Sahil's mother dies and Vedika is responsible for her death - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Sahil's mother dies and Vedika is responsible for her death - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Sahil's mother dies and Vedika is responsible for her death - Aap Ke Aa Jane Se Highlights

Watch

Share

Bari Amma Steals Vedika’s Son - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Bari Amma Steals Vedika’s Son - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Bari Amma Steals Vedika’s Son - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Sahil and Vedika Remember Each Other - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Sahil and Vedika Remember Each Other - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Sahil and Vedika Remember Each Other - Aap Ke Aa Jaane Se Highlights

Watch

Share

Promos

Vedika feels insecure with Pankti - Aap ke Aa Jane Se Promo

Vedika feels insecure with Pankti - Aap ke Aa Jane Se Promo

Vedika feels insecure with Pankti - Aap ke Aa Jane Se Promo

Watch

Share

Aapke Aa Jane Se - Promo 2

Aapke Aa Jane Se - Promo 2

Aapke Aa Jane Se - Promo 2

Watch

Share

Trailers

Aap Ke Aa Jane Se - 15th August Special Episode - Promo

Aap Ke Aa Jane Se - 15th August Special Episode - Promo

Aap Ke Aa Jane Se - 15th August Special Episode - Promo

Watch

Share

Kundali Bhagya TV Show

Kundali Bhagya

Kundali Bhagya

Watch

Share

Bhagya Lakshmi TV Show

Bhagya Lakshmi

Bhagya Lakshmi

Watch

Share

Kumkum Bhagya TV Show

Kumkum Bhagya

Kumkum Bhagya

Watch

Share

Meet TV Show

Meet

Meet

Watch

Share

Apna Time Bhi Aayega TV Show

Apna Time Bhi Aayega

Apna Time Bhi Aayega

Watch

Share

Pavitra Rishta TV Show

Pavitra Rishta

Pavitra Rishta

Watch

Share

Yeh Teri Galiyan TV Show

Yeh Teri Galiyan

Yeh Teri Galiyan

Watch

Share

Rishton ka Manjha TV Show

Rishton ka Manjha

Rishton ka Manjha

Watch

Share

Qubool Hai TV Show

Qubool Hai

Qubool Hai

Watch

Share

Zindagi Ki Mehek TV Show

Zindagi Ki Mehek

Zindagi Ki Mehek

Watch

Share

Guddan - Tumse Na Ho Payega TV Show

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Watch

Share

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar TV Show

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar

Ek Mahanayak - Dr B R Ambedkar

Watch

Share

Teri Meri Ikk Jindri TV Show

Teri Meri Ikk Jindri

Teri Meri Ikk Jindri

Watch

Share

Kyun Rishton Mein Katti Batti TV Show

Kyun Rishton Mein Katti Batti

Kyun Rishton Mein Katti Batti

Watch

Share

Qurbaan Hua TV Show

Qurbaan Hua

Qurbaan Hua

Watch

Share

Yeh Vaada Raha TV Show

Yeh Vaada Raha

Yeh Vaada Raha

Watch

Share

Aur Pyaar Ho Gaya TV Show

Aur Pyaar Ho Gaya

Aur Pyaar Ho Gaya

Watch

Share

Hitler Didi TV Show

Hitler Didi

Hitler Didi

Watch

Share

Sapne Suhane Ladakpan Ke TV Show

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Watch

Share

Jamai Raja TV Show

Jamai Raja

Jamai Raja

Watch

Share

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara TV Show

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara

Punar Vivaah - Zindagi Milegi Dobara

Watch

Share

Tashan e Ishq TV Show

Tashan e Ishq

Tashan e Ishq

Watch

Share

Choti Bahu TV Show

Choti Bahu

Choti Bahu

Watch

Share

Woh Apna Sa TV Show

Woh Apna Sa

Woh Apna Sa

Watch

Share

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki TV Show

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki

Ghar Ek Mandir Kripa Agrasen Maharaj Ki

Watch

Share

Kundali Bhagya TV Show

Kundali Bhagya

Kundali Bhagya

Watch

Share

Kumkum Bhagya TV Show

Kumkum Bhagya

Kumkum Bhagya

Watch

Share

Jodha Akbar TV Show

Jodha Akbar

Jodha Akbar

Watch

Share

Meet TV Show

Meet

Meet

Watch

Share

Pavitra Rishta TV Show

Pavitra Rishta

Pavitra Rishta

Watch

Share

Yeh Teri Galiyan TV Show

Yeh Teri Galiyan

Yeh Teri Galiyan

Watch

Share

Rishton ka Manjha TV Show

Rishton ka Manjha

Rishton ka Manjha

Watch

Share

Qubool Hai TV Show

Qubool Hai

Qubool Hai

Watch

Share

Zindagi Ki Mehek TV Show

Zindagi Ki Mehek

Zindagi Ki Mehek

Watch

Share

Guddan - Tumse Na Ho Payega TV Show

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Guddan - Tumse Na Ho Payega

Watch

Share

Qurbaan Hua TV Show

Qurbaan Hua

Qurbaan Hua

Watch

Share

Aur Pyaar Ho Gaya TV Show

Aur Pyaar Ho Gaya

Aur Pyaar Ho Gaya

Watch

Share

Sapne Suhane Ladakpan Ke TV Show

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Sapne Suhane Ladakpan Ke

Watch

Share

Jamai Raja TV Show

Jamai Raja

Jamai Raja

Watch

Share

Tashan e Ishq TV Show

Tashan e Ishq

Tashan e Ishq

Watch

Share

Choti Bahu TV Show

Choti Bahu

Choti Bahu

Watch

Share

Woh Apna Sa TV Show

Woh Apna Sa

Woh Apna Sa

Watch

Share

Doli Armaanon Ki TV Show

Doli Armaanon Ki

Doli Armaanon Ki

Watch

Share

Kasamh Se TV Show

Kasamh Se

Kasamh Se

Watch

Share

Ek Tha Raja Ek Thi Rani TV Show

Ek Tha Raja Ek Thi Rani

Ek Tha Raja Ek Thi Rani

Watch

Share

Piyaa Albela TV Show

Piyaa Albela

Piyaa Albela

Watch

Share

Ek Vivah Aisa Bhi TV Show

Ek Vivah Aisa Bhi

Ek Vivah Aisa Bhi

Watch

Share

Punar Vivah - Ek Nayi Umeed TV Show

Punar Vivah - Ek Nayi Umeed

Punar Vivah - Ek Nayi Umeed

Watch

Share

Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi TV Show

Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi

Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi

Watch

Share

Aap Ke Aa Jane Se Stories

After Zoya-Asad And Roshni-Sid, 7 Other On-screen Jodis of TV We Would Like To See Again

After Zoya-Asad And Roshni-Sid, 7 Other On-screen Jodis of TV We Would Like To See Again

After Zoya-Asad And Roshni-Sid, 7 Other On-screen Jodis of TV We Would Like To See Again

Watch

Share

Karan Jotwani : Biography

Karan Jotwani : Biography

Karan Jotwani : Biography

Watch

Share

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Watch

Share

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Qurbaan Hua: Exclusive Stills From Karan Jotwani And Pratibha Ranta’s Zee TV Show

Watch

Share

Qurbaan Hua Trailer: Starring Karan Jotwani, This #WarriorForLove Drama Will Win Hearts!

Qurbaan Hua Trailer: Starring Karan Jotwani, This #WarriorForLove Drama Will Win Hearts!

Qurbaan Hua Trailer: Starring Karan Jotwani, This #WarriorForLove Drama Will Win Hearts!

Watch

Share

Aapke Aa Jane Se Actor Karan Jotwani, Pratibha Ranta Roped In For Zee TV’s Qurbaan Hua

Aapke Aa Jane Se Actor Karan Jotwani, Pratibha Ranta Roped In For Zee TV’s Qurbaan Hua

Aapke Aa Jane Se Actor Karan Jotwani, Pratibha Ranta Roped In For Zee TV’s Qurbaan Hua

Watch

Share

5 Dos And Don’ts You Can Follow To Have A Solid Bond Like Aap Ke Aa Jane Se’s Sahil-Vedika

5 Dos And Don’ts You Can Follow To Have A Solid Bond Like Aap Ke Aa Jane Se’s Sahil-Vedika

5 Dos And Don’ts You Can Follow To Have A Solid Bond Like Aap Ke Aa Jane Se’s Sahil-Vedika

Watch

Share

Women’s Equality Day: Ishq Subhan Allah’s Zara, Yeh Teri Galliyan’s Asmita Speak Out

Women’s Equality Day: Ishq Subhan Allah’s Zara, Yeh Teri Galliyan’s Asmita Speak Out

Women’s Equality Day: Ishq Subhan Allah’s Zara, Yeh Teri Galliyan’s Asmita Speak Out

Watch

Share

Karan Jotwani Reveals Why He Chose To Play Sahil In Aapke Aa Jane Se

Karan Jotwani Reveals Why He Chose To Play Sahil In Aapke Aa Jane Se

Karan Jotwani Reveals Why He Chose To Play Sahil In Aapke Aa Jane Se

Watch

Share

5 Lessons About Romance And Relationships We Learned From Best Onscreen Couples

5 Lessons About Romance And Relationships We Learned From Best Onscreen Couples

5 Lessons About Romance And Relationships We Learned From Best Onscreen Couples

Watch

Share

ZaBeer, AbhiGya, KalMa: 7 Couples From Zee TV Shows Who Redefined Romance On Television

ZaBeer, AbhiGya, KalMa: 7 Couples From Zee TV Shows Who Redefined Romance On Television

ZaBeer, AbhiGya, KalMa: 7 Couples From Zee TV Shows Who Redefined Romance On Television

Watch

Share

Having A Dull Day? These Hilarious Instagram Posts By Karan Jotwani Will Cheer You Up!

Having A Dull Day? These Hilarious Instagram Posts By Karan Jotwani Will Cheer You Up!

Having A Dull Day? These Hilarious Instagram Posts By Karan Jotwani Will Cheer You Up!

Watch

Share

Aapke Aa Jane Se To Take A Leap: Sahil-Vedika Will Die And Reunite In Next Birth

Aapke Aa Jane Se To Take A Leap: Sahil-Vedika Will Die And Reunite In Next Birth

Aapke Aa Jane Se To Take A Leap: Sahil-Vedika Will Die And Reunite In Next Birth

Watch

Share

Aapke Aa Jane Se To Tula Pahate Re: 5 TV Shows That Prove Love Has No Age Bar

Aapke Aa Jane Se To Tula Pahate Re: 5 TV Shows That Prove Love Has No Age Bar

Aapke Aa Jane Se To Tula Pahate Re: 5 TV Shows That Prove Love Has No Age Bar

Watch

Share

We Dare You Not To Have A Crush On Karan Jotwani After Seeing These Sizzling Pictures!

We Dare You Not To Have A Crush On Karan Jotwani After Seeing These Sizzling Pictures!

We Dare You Not To Have A Crush On Karan Jotwani After Seeing These Sizzling Pictures!

Watch

Share

Details About Aap Ke Aa Jane Se Show :

Show Released Date
15 Jan 2018
Total Episodes
355
Audio Langauges
 • Hindi
Genres
Drama
Romance