placeholderImage

Ratris Khel Chale 3

Sarita Takes Kaveri to Sushma's House

E 15

7 Apr 2021

TV Shows

U

22m

CrimeDramaHorrorMystery

Share

Watchlist

Audio Languages:Marathi

Sarita asks Sushma about Kaveri and Sayajirao. A drunk Sayajirao tells Salgaonkar to not find a buyer for the Wada. On learning that Sarita has taken Kaveri to Sushma's house, Abhiram follows suit.

Cast:

Purva

Pooja Gore

Nene Vakil

Dilip Bapat

Indumati Naik

Shakuntala Nare

Sarita Naik

Ashwini MukadamPrajakta Wadaye

Shobha

Mangal Rane

Chhaya Naik

Namrata Pawaskar

Abhiram Naik

Sainkeet Kamat

Chontya

Hridaynath Jadhav

Kashi

Sachin Shirke

Neelima Naik

Prachi Sukhtankar

Anna Naik

Madhav Abhyankar

Bhivri

Diksha Sonavne

Dattaram Naik

Suhas Sirsat

Vacchi

Sanjeevani Patil

Pandu

Kudatarkar

Aaba

Abhay Khadapkar

Devika

Nupur Chitale

Madhav Naik

Mangesh Salvi

Patankar

Aadhish Paigude

Gurav

Anil Gawade

Sushma Naik

Rutuja Dharamadhikari

Ganesh

Abhishek Gavan

Shevanta

Apurva Nemlekar