placeholderImage

Ratris Khel Chale 3

Abhiram arrives at Wada - Ratris Khel Chale 3

E 3

24 Mar 2021

TV Shows

U

23m

CrimeDramaHorrorMystery

Share

Watchlist

Shewanta's daughter Sushma falsely accuses a man who comes home. Her husband extorts money from him. While Sushma tries to forcibly take Indu's fingerprint on some documents, Abhiram arrives there. Now, viewers in India can watch Ratris Khel Chale 3 episodes before their TV telecast on ZEE5!

Cast:

Purva

Pooja Gore

Nene Vakil

Dilip Bapat

Indumati Naik

Shakuntala Nare

Sarita Naik

Ashwini MukadamPrajakta Wadaye

Shobha

Mangal Rane

Chhaya Naik

Namrata Pawaskar

Abhiram Naik

Sainkeet Kamat

Chontya

Hridaynath Jadhav

Kashi

Sachin Shirke

Neelima Naik

Prachi Sukhtankar

Anna Naik

Madhav Abhyankar

Bhivri

Diksha Sonavne

Dattaram Naik

Suhas Sirsat

Vacchi

Sanjeevani Patil

Pandu

Kudatarkar

Aaba

Abhay Khadapkar

Devika

Nupur Chitale

Madhav Naik

Mangesh Salvi

Patankar

Aadhish Paigude

Gurav

Anil Gawade

Sushma Naik

Rutuja Dharamadhikari

Ganesh

Abhishek Gavan

Shevanta

Apurva Nemlekar