placeholderImage

Sattadhish

Movies

2000

2h 11m

Drama

Romance

U

Share

Watchlist

Audio Languages:Marathi

Sattadhish is a 2000 Marathi film starring Aishwarya Narkar, Praveen Patil, Kuldeep Pawar, Ravi Patwardhan.

Cast:

Sarkar Vikram Raje

Pravin Patil

Bhaiyyasaheb

Kuldeep Pawar

Dadasaheb

Ravi Patwardhan

Creators:

Director

Yashwant Bhalkar