placeholderImage

Madurai Ponnu Chennai Payyan

Movies

2008

2h 27m

Drama

Romance

U/A

Share

Watchlist

Audio Languages:Tamil

Subtitles:English

Madurai Ponnu Chennai Paiyan is a 2008 Tamil drama film starring Pankaj Kumar and Tejamai.

Cast:

Visa (Visalakshi)

Thejamai

Manmadarajan

R. Sundarrajan

Doctor

Santhana Bharathi

Surya

S. S. R. Pankaj Kumar

Bala Nair

Manobala

Creators:

Director

A.C Rajasekharan