placeholderImage

Pune Yogita Satav Drive Bus Special Report

ABP Majha

News

15 Jan 2022

4m

News

U

Share

Watchlist

Audio Languages:Marathi

चालत्या बसमध्ये चालकाला अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं आणि तो खाली कोसळला तर.. त्याक्षणी बसमधील प्रवाशांची अवस्था काय होईल.. हे सगळं काल्पनिक वाटत असलं तरी अशी घटना प्रत्यक्षात पुण्यात घडलीय.. त्यांनतर नेमकं काय घडलं पाहुयात...