Puttakka's Fight for Her Children | Puttakkana Makkalu | Women's Day Special

Puttakkana Makkalu | Promo

Watch

Share

Puttakkana Makkalu - January 31, 2023 - Best Scene

Watch

Share

Puttakkana Makkalu | Promo

Watch

Share

Puttakkana Makkalu - January 30, 2023 - Best Scene

Watch

Share

Puttakkana Makkalu - February 17, 2023 - Best Scene

Watch

Share

Puttakkana Makkalu - February 23, 2023 - Best Scene

Watch

Share

clp