placeholderImageplayerBotImage

Shri Krishnaleela

Kanai Saves Damodar

E 252

19 Sep 2023

TV Shows

U

21m

DramaKidsDevotional

Share

Watchlist

Audio Languages:Bengali

Balaram thanks Shyamla. Bhadrakkha suggests Kansa to lure the residents of Vrindavan. Elsewhere, Kanai saves Damodar from killing himself.

Cast:

Lord Vishnu

Vishal Karwal

Little Krishna

Nirnay Samadhiya

Lord Shiva

Tarun Khanna