placeholderImageplayerBotImage

Raat Ka Khel Saara

Aaba and Vacchi Jump into the River

E 95

6 Nov 2021

TV Shows

U

43m

DramaHorrorThriller

Share

Watchlist

Audio Languages:Hindi

Subtitles:English

Chontya takes Vacchi and Aaba to his house. Aaba and Vacchi set Anna's house ablaze. Nene saves Chontya from Anna. Aaba and Vacchi jump into the river to escape Anna's bullet.

Cast:

Young Madhav

Tanmay Khabre

Sarita

Ashwini Mukadam

Vacchi (Vatsala) Naik

Sanjivani Patil

Anna Naik

Madhav Abhyankar

Yumna

Prathiba Vale

Kamlakar Patankar (Shevanta''s husband)

Adhish Paigude

Mahadav

Mangesh Salvi

Young Datta

Soham Jadhav

Nene Vakil

Dilip Bapat

Young Pandu

Swapnil Rasekar

Archie

Aadesh Vaidya

Poorva

Pooja Gore

Dattaram

Suhas Sirsat

Shevanta (Kumudini Patankar)

Apurva Nemlekar

Ganesh

Abhishek Gavan

Raghu Kaka

Anil Gawde

Young Chaya

Mitali Salgaonkar

Chhaya

Namrata Pawaskar

Kashi Naik

Sachin Shirke

Pandu

Pralhad Kudtarkar

Neelima

Prachi Sukhathankar

Abhiram

Sainkeet Kamat

Devika

Nupur Chitale

Bhivri (Datta''s mother)

Diksha Sonavane

Indumati Anna Naik

Shakuntala Nare

Sushma

Rutuja Dharamadhikari

Natha

Vikas Thorat

Creators:

Director

Raju Sawant

Raat Ka Khel Saara

E0144mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0243mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0344mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0443mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0543mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0643mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0743mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0843mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E0942mThriller
Watch

Share

Raat Ka Khel Saara

E1043mThriller
Watch

Share

Previews

Raat Ka Khel Saara - January 02, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 02, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 02, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 08, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 08, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 08, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 09, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 09, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 09, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 15, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 15, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 15, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 22, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 22, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 22, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 23, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 23, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 23, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

 Raat Ka Khel Saara - January 29, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 29, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 29, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - January 30, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 30, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - January 30, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 05, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 06, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 12, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 13, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 19, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 20, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 26, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 26, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 26, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - February 27, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 27, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - February 27, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 05, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 05, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 05, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 06, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 06, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 06, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 12, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 12, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 12, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 13, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 13, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 13, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 19, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 19, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 19, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 20, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 20, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 20, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 26, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 26, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 26, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - March 27, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 27, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - March 27, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - April 02, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - April 02, 2022 - Episode Spoiler

Raat Ka Khel Saara - April 02, 2022 - Episode Spoiler

Watch

Share

Promos

Are Anna and Shevanta Back? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Are Anna and Shevanta Back? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Are Anna and Shevanta Back? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Anna and Shevanta's Spirits Come Back | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Anna and Shevanta's Spirits Come Back | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Anna and Shevanta's Spirits Come Back | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Sushma's Plan against Kaveri | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Sushma's Plan against Kaveri | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Sushma's Plan against Kaveri | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Sayyaji's Behaviour Worries Raghunath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Sayyaji's Behaviour Worries Raghunath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Sayyaji's Behaviour Worries Raghunath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Raghunath Falls Prey to Shevanta's Wrath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Raghunath Falls Prey to Shevanta's Wrath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Raghunath Falls Prey to Shevanta's Wrath | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Did Kaveri Kill Purva's Father-in-Law? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Did Kaveri Kill Purva's Father-in-Law? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Did Kaveri Kill Purva's Father-in-Law? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Dattaram Sees Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Dattaram Sees Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Dattaram Sees Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Everyone Finds Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Everyone Finds Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Everyone Finds Kaveri with Sayyaji | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Madhav Spots Sayyaji and Kaveri Together | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Madhav Spots Sayyaji and Kaveri Together | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Madhav Spots Sayyaji and Kaveri Together | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Indu Ousts Kaveri from the House | Raat Ka Khel Sara | Promo

Indu Ousts Kaveri from the House | Raat Ka Khel Sara | Promo

Indu Ousts Kaveri from the House | Raat Ka Khel Sara | Promo

Watch

Share

The Naiks Are Shocked to See Kaveri | Raat Ka Khel Sara | Promo

The Naiks Are Shocked to See Kaveri | Raat Ka Khel Sara | Promo

The Naiks Are Shocked to See Kaveri | Raat Ka Khel Sara | Promo

Watch

Share

Shevanta Gets Control over Kaveri's Body | Raat Ka Khel Sara | Promo

Shevanta Gets Control over Kaveri's Body | Raat Ka Khel Sara | Promo

Shevanta Gets Control over Kaveri's Body | Raat Ka Khel Sara | Promo

Watch

Share

Will Indu Lose Her Life to Shevanta? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Will Indu Lose Her Life to Shevanta? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Will Indu Lose Her Life to Shevanta? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Shevanta Confronts Indu | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Shevanta Confronts Indu | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Shevanta Confronts Indu | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Indu Tells Abhiram a Secret | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Indu Tells Abhiram a Secret | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Indu Tells Abhiram a Secret | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Watch

Share

Kaveri Attacks Abhiram | Raat Ka Khel Saara | Promo

Kaveri Attacks Abhiram | Raat Ka Khel Saara | Promo

Kaveri Attacks Abhiram | Raat Ka Khel Saara | Promo

Watch

Share

Raat Ka Khel Saara - May 16, 2022 - Promo

Raat Ka Khel Saara - May 16, 2022 - Promo

Raat Ka Khel Saara - May 16, 2022 - Promo

Watch

Share

Shewanta Tells Abhiram her Decision | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Shewanta Tells Abhiram her Decision | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Shewanta Tells Abhiram her Decision | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

A Danger Looms on the Naik Family | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

A Danger Looms on the Naik Family | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

A Danger Looms on the Naik Family | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Watch

Share

Will Anna and Shewanta Get Married? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Will Anna and Shewanta Get Married? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Will Anna and Shewanta Get Married? | Raat Ka Khel Saara S3 | Promo

Watch

Share

Shevanta Vows to Take Revenge | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Shevanta Vows to Take Revenge | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Shevanta Vows to Take Revenge | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Watch

Share

Vacchi Asks Shevanta's Spirit to Leave Kaveri | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Vacchi Asks Shevanta's Spirit to Leave Kaveri | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Vacchi Asks Shevanta's Spirit to Leave Kaveri | Raat Ka Khel Saara 3 | Promo

Watch

Share

Kaveri Wishes to Meet Shewanta | Raat Ka Khel Saara | Promo

Kaveri Wishes to Meet Shewanta | Raat Ka Khel Saara | Promo

Kaveri Wishes to Meet Shewanta | Raat Ka Khel Saara | Promo

Watch

Share

Kaveri Befriends Shevanta | Raat Ka Khel Sara 3 | Promo

Kaveri Befriends Shevanta | Raat Ka Khel Sara 3 | Promo

Kaveri Befriends Shevanta | Raat Ka Khel Sara 3 | Promo

Watch

Share

Sayaji Points a Gun at Kaveri | Raat Ka Khel Saara | Promo

Sayaji Points a Gun at Kaveri | Raat Ka Khel Saara | Promo

Sayaji Points a Gun at Kaveri | Raat Ka Khel Saara | Promo

Watch

Share

clp