placeholderImageplayerBotImage

Mana Ambedkar

Bhim Opens Shagunabai’s Eyes

E 667

15 Nov 2022

TV Shows

U

20m

BiopicDrama

Share

Watchlist

Audio Languages:Telugu

Rama chides Shagunabai for burning Bhim’s books. Later, Bhim opens Shagunabai’s eyes by exposing her sons’ evil plan. Shagunabai regrets misunderstanding Bhim and Rama and apologises to them.

Cast:

Bhimrao

Prasad Jawade

Ramji Sakpal

Jagannath Nivangune

Balaram

Saud Mansuri

Bhimrao

Aayudh Bhanushali

Bhimabai Sakpal

Neha Joshi

Manjula

Vanshika Yadav

AnandRao

Athar Khan

Creators:

Director

Imtiaz Punjabi

Bhimrao’s birth - Mana Ambedkar

Watch

Share

Ramji loses his job - Mana Ambedkar

Watch

Share

Ramji takes Bhimrao out - Mana Ambedkar

Watch

Share

Bhimrao cooks food - Mana Ambedkar

Watch

Share

Kids humiliate Bhimrao - Mana Ambedkar

Watch

Share

Bhimrao’s plan to sit in the classroom - Mana Ambedkar

Watch

Share

Bhimrao is hurt - Mana Ambedkar

Watch

Share

An emotional Bhimabai questions Ramji - Mana Ambedkar

Watch

Share

Bhimabai explains the caste system to Bhimrao - Mana Ambedkar

Watch

Share

Bhimrao’s condition to leave the school - Mana Ambedkar

Watch

Share

clp