placeholderImageplayerBotImage

Agnipareeksha

Shakunthala Consoles Krishnamurthy

E 46

10 Nov 2022

TV Shows

U

20m

Drama

Share

Watchlist

Audio Languages:Malayalam

Shakunthala consoles an upset Krishnamurthy. Amar’s friend visits him in jail. Radhika is welcomed into Kailash’s home.

Cast:

Radhika

Tanuja Puttaswamy

Priyanka

Maahi Gauthami

Amar

Akarsh Byramudi

Kailash

Naveen Vetri

Creators:

Director

Puli Vasu, RR Ravindar

clp