Auto Shankar Episodes

Episode 1 - The Awakening

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 1 - The Awakening

E134m
Episode 3 - The Rise of the Demon

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 3 - The Rise of the Demon

E328m
Episode 4 - The Wolf Hunter

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 4 - The Wolf Hunter

E427m
Episode 5 - The Seed of Chaos

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 5 - The Seed of Chaos

E523m
Episode 6 - The Balancing

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 6 - The Balancing

E625m
Episode 7 - Clean slate

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 7 - Clean slate

E729m
Episode 8 - Fall of the Demon

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 8 - Fall of the Demon

E832m
Episode 9 - The Rebirth

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 9 - The Rebirth

E937m
Episode 10 - The Conclusion

Auto ShankarAuto Shankar

MarathiDrama

Episode 10 - The Conclusion

E1034m