placeholderImage

Agga Bai Sasubai

Katekor threatens Soham - Agga Bai Sasubai

E 393

28 Jan 2021

TV Shows

Drama

U

21m

Share

Watchlist

Katekor threatens Soham when he refuses to bring Asawari to Abhi's Kitchen. Soham tries to stop Asawari from going to Abhi's Kitchen. Shubhra and the others welcome Abhijit and Asawari to Abhi's Kitchen. Now, viewers in India can watch Agga Bai Sasubai episodes before their TV telecast on ZEE5!